اموزش غاز

راه های تشخیص تخم نطفه دار غاز به این صورت است که مولد باید بالای دو سال سن داشته باشند ۲تا ۱۰سال مرغ و ۲ تا ۷ سال خروس شرایط نگهداری تخم غاز به این صورت است که باید با یک عدد مسواک فرچه کشید تا مدفوع از روی پوست تخم غاز برداشته شود و در روزهای اول باید دمای...

ادامه مطلب